Projektbeskrivelse

Baggrund

De fleste fødsler i Danmark foregår med hjælp fra en jordemoder, uden at læger eller andre fagpersoner er indblandet. I nogle tilfælde må fødselslæger, børnelæger etc. hjælpe til i et tværfagligt team, hvis der opstår et akut problem.

Forskning har vist, at mangelfuld kommunikation og samarbejde i dette tværfaglige team, er en vigtig årsag til uhensigtsmæssig behandling.

Vi har igennem flere år regelmæssigt trænet komplicerede fødsler i øvelsessituationer og har videofilmet og analyseret disse forløb. Dette har allerede givet os en langt større forståelse for samarbejdet i akutte situationer.

I forskningsprojektet TeamOBS vil vi gerne videofilme rigtige fødsler, for at få endnu større viden og forståelse for kommunikationen og samarbejdets betydning for kvaliteten af det arbejde, vi i akutte situationer udfører. Dette skulle gerne føre til færre uhensigtsmæssige forløb og færre fejl og dermed øge kvalitet og sikkerhed i vores behandling af mor og barn.

Læs mere

HVORDAN UDFØRES PROJEKTET

Når en fødselslæge bliver tilkaldt akut til en fødestue, vil video-optagelse finde sted. Videooptagelsen har fokus på personalets teamsamarbejde og ikke på patienten. Før optagelsen kan gemmes og indgå i projektet, kræves der mundtligt og skriftligt samtykke fra alle personer på videooptagelsen. Videooptagelser vil finde sted på fødestuer på Hospitalsenheden Horsens og Århus Universitetshospital Skejby.

I projektet indgår videooptagelser men ingen andre personfølsomme oplysninger, som f.eks. CPR-nummer, journaloplysninger etc.

Optagelserne vil blive brugt til forskning på et anonymiseret grundlag og vil kun blive vist til 6 udvalgte forskningskvalificerede personer. Dvs. forskningen vil alene være baseret på optagelser og ikke på andre personoplysninger hverken for patient eller for personalet. Det er således heller ikke muligt at få udleveret optagelser til eget brug.

Det er vigtigt at understrege, at der IKKE vil forekomme optagelser af alle normalt forløbende fødsler. Det vil sige langt den største del af alle fødende vil ikke blive filmet og vil derfor heller ikke indgå i projektet.

Læs mere

Formål

1. At undersøge og beskrive teamsamarbejdet under akutte fødsler med henblik på at identificere de faktorer, der er afgørende for en optimal behandling af mor og barn.

2. At udvikle et kompetencesredskab med henblik på at muliggøre vurderingen af teamsamarbejdet.

Læs mere

Tidsplan

Projektet starter på Hospitalsenheden i Horsens til efteråret 2015 og på Århus Universitetshospital Skejby i vinteren 2015. Vi forventer, at de sidste deltagere kommer med senest i

april 2017.

Resultaterne af projektet vil kunne findes på hjemmesiden fra
efterår 2017.

Læs mere

Patientinformation

Deltagerinformation

Er du gravid og skal du føde på Hospitalsenheden Horsens eller AUH, Skejby: Vil du under din graviditet modtage skriftlig information om projektet. Størstedelen af alle fødende får en almindelig fødsel og vil derfor ikke kunne indgå i projektet

DU KAN DELTAGE I PROJEKTET, HVIS DU

 • Efter ankomst til hospitalet og under din fødsel får brug for hjælp, der kræver tilstedeværelse af et akut team.
 • Hvis du og alle personer på videooptagelsen givermundtligt og skriftligt samtykke til, at videooptagelse må indgå i projektet.

DU KAN IKKE DELTAGE I PROJEKTET, HVIS DU

 • Er i et team, hvor du eller en af de tilstedeværende personer på videooptagelsen ikke giver samtykke til at indgå i projektet.
 • ¨Du eller en af de tilstedeværende personer på¨videooptagelsen senere trækker sit samtykke tilbage.¨

Hyppigt stillede spørgsmål

JEG HAR IKKE FÅET INFORMATIONSPJECEN

Du har mulighed for at finde pjecen under dokumenter og erklæringer.

HVAD BETYDER PROJEKTET FOR MIG?

For de fleste fødende ingenting. Kun en lille andel af de fødende, cirka 5-10%, vil opleve en akut situation under fødslen, hvor video optagelse vil foregå. Sker dette, vil du blive spurgt om mundtligt og skriftligt samtykke til, at videooptagelsen må indgå i projektet.

JEG VIL GERNE DELTAGE I PROJEKTET, HVAD GØR JEG?

Kun den lille andel af de fødende, der oplever en akut hændelse, har mulighed for at deltage i projektet. Såfremt du får mulighed for at deltage, vil du blive adspurgt af personalet på fødegangen.

JEG VIL IKKE INDGÅ I PROJEKTET, HVAD GØR JEG?

Der vil IKKE forekomme optagelser af normalt forløbende fødsler. Dvs. at langt den største del af alle fødende, ikke vil blive filmet, og derved heller ikke vil blive adspurgt, om de vil indgå projektet. Hvis du skulle opleve en akut hændelse under din fødsel, vil du blive adspurgt om samtykke, og hvis du ikke ønsker at indgå i projektet, slettes filmen automatisk, uden nogen får mulighed for at se den.

HVAD SKER DER, HVIS JEG INDGÅR I PROJEKTET?

Hvis du giver samtykke til at indgå i projektet, vil videooptagelse blive hentet og gemt. Videooptagelsen vil blive anonymiseret, dvs. at hverken dine personlige data eller information om de med-virkende i akutteamet, vil være tilgængelige. Videoen vil blive analyseret af uddannede læger og jordemødre. Efter endt brug slettes videooptagelsen. Videooptagelsen kan ikke udleveres til andre eller vises i andre sammenhænge. Alt optaget materiale er underlagt  persondataloven og sundhedsloven med henblik på beskyttelse af de medvirkende.

HVORDAN OG HVOR LÆNGE OPBEVARES VIDEOOPTAGELSEN?

Når en videooptagelse inkluderes i forskningsprojektet,opbevares den efter datatilsynets retningslinjer. Alle data opbevares anonymiseret indtil projektets afslutning i efteråret 2017.

MÅ JEG SE VIDEOEN?

Nej, videomatterialet kan ikke blive udleveret i andre sammenhænge eller set af andre end forskningsgruppen.

HVIS JEG GIVER ACCEPT TIL AT INDGÅ I PROJEKTET, KAN JEG SÅ FORTRYDE?

Ja, dit samtykke afgives i henhold til sundhedslovens § 43, stk. 1 og kan trækkes tilbage indtil 1 år efter given dato. Kan du ikke få svar på et spørgsmål her på hjemmesiden, er du velkommen til at skrive til os, se under kontakt oplysninger.

Personaleinformation

Deltagerinformation

Er du personale på Hospitalsenheden Horsens eller AUH, Skejby:

Vil du inden projektet starter modtage mundtlig og skriftlig information om projektet. 

DU KAN DELTAGE I PROJEKTET, HVIS DU

 • Indgår i et akut team på fødegangen.
 • Hvis du og alle personer på videooptagelsen giver mundtligt og skriftligt samtykke til, at videooptagelsen må indgå i projektet.

Dokumenter og erklæringer

Her kan du kunne finde de dokumenter og erklæringer, der benyttes i projektet

Samtykkeerklæring

Projektbeskrivelse godkendt af Aarhus Universitet (engelsk)

Patientinformation

Personaleinformation

Projektet er godkendt af Datatilsynet og Juridisk afdeling i Region Midt. Projektet er desuden godkendt under fælles paraply-anmeldelse af forskningsprojekter ved Region Midt.

Projektet er anmeldt til Videnskabsetisk komite.

Hyppigt stillede spørgsmål

HVILKE AKUTTE SITUATIONER INKUDERES I PROJEKTET?

Alle akutte fødsler, hvor læger tilkaldes til fødestuen, kan inkluderes. Øverst på samtykkeerklæringen afkrydses hvilken situation, der udløser, at samtykkeerklæringen udfyldes. Hvis lægen kommer på fødestuen for simple vurderinger f.eks. til hjælp til vurdering af bristning eller til vurdering af CTG, inkluderes disse situationer ikke.

HVILKE OPLYSNINGER OM DEN AKUTTE HÆNDELSE INDGÅR?

For nuværende ved vi ikke hvilke teamfærdigheder, der er vigtige eller hvilke, der er forbundet med en god behandling af mor og barn. Derfor er det heller ikke muligt at vurdere, hvad der er fejl eller mangler i teamsamarbejde. Videooptagelsen indeholder kun oplysninger om teamsamarbejdet. Der indgår ikke oplysninger fra Midt EPJ eller fra CTG.

KAN JEG SIGE NEJ TIL PROJEKTET?

Ja, du kan oplyse, at du ikke ønsker at deltage, og så vil alle optagelser med dig blive slettet, uden de har været hentet eller åbnet.

HVEM SER VIDEOOPTAGELSEN?

6 personer, der er uddannet i at analysere video, kommer til at se de videooptagelser, der vil indgå i projektet.

HVOR KAN JEG FINDE SAMTYKKEERKLÆRINGEN?

De hænger på væggen på fødestuen. Udfyldte erklæringer lægges i postkassen med navnet Projekt TeamObs. Hvis du ikke kan finde en samtykkeerklæring, kan den ligeledes printes fra hjemmesiden under dokumenter og erklæringer.

HVEM SKAL INDHENTE SAMTYKKE?

Jordemoder eller jordemoder supervisor indhenter samtykke fra alle på stuen.

HVORDAN OG HVOR LÆNGE OPBEVARES VIDEOOPTAGELSEN?

Når en videooptagelse inkluderes i forskningsprojektet, opbevares den efter datatilsynets retningslinjer. Alle data opbevares anonymiseret indtil projektets afslutning i efteråret 2017.

HVIS JEG GIVER ACCEPT TIL AT INDGÅ I PROJEKTET, KAN JEG SÅ FORTRYDE?

Ja, samtykke til projektet afgives i henhold til person datalovens (§7), og kan trækkes tilbage i tidsrummet, indtil optagelsen er slettet.

MÅ JEG SE VIDEOEN?

Nej, videomaterialet kan ikke blive udleveret i andre sammenhænge eller set af andre end forskningsgruppen.

SKAL JEG ALTID UDFYLDE SAMTYKKEERKLÆRINGEN?

Ja. Da det er vigtigt at kunne dokumentere hvor stor en del af antallet at teamdannelser, der inkluderes i projektet, og hvor mange der har været.

JEG HAR IKKE FÅET INFORMATIONPJECEN

Du har mulighed for at finde pjecen under dokumenter og erklæringer. Kan du ikke få svar på et spørgsmål her på hjemme-siden, er du velkommen til at skrive til os, se under kontakt.

Nyheder

Paper TeamOBS-PPH

D. 23.05.2018

Udvikling af vores scoringsredskab til postpartum blødning - læs artiklen her

 

Læs mere

LIVE TEAM NR. 100 OPTAGET

D. 17.03.2015

Projektet har nu inkluderet de første 100 film. Det er ved hjælp af et fantastisk personale på fødegangen på Skejby og Horsens at så mange akutte hændelser er blevet inkluderet. En stor tak også til alle fødende der har givet accept til at deres film må indgå i projektet.

Læs mere

TRYGFONDEN DONERER 3,2 MIL. KR

D. 19.02.2015

Vi er glade for at kunne fortælle, at Trygfonden har besluttet at støtte projektet med 3,2 mil kr. Donationen er afgørende for at optimerer det forskningsmæssige udbytte af projektet.

Læs mere

LIVE TEAM NR. 50 OPTAGET

D. 03.02.2015

Projektet har nu inkluderet de første 50 film. Det er ved hjælp af et fantastisk personale på fødegangen på Skejby og Horsens at så mange film er inkluderet. Vi skal indhente 100 film i alt så nu er vi halvvejs.

Læs mere

NU FILMER VI LIVE PÅ SKEJBY

D. 12.01.2015

I dag starter projektet på Århus Universitets hospital, Skejby på afdelingen for fødsler.

 

De tolv fødestuer på Skejby er alle monteret med tre kameraer der optager personalet ved akutte kald af læge til fødestuen. Ved samtykke fra alle personer på filmen, kan film fra akutte hændelser fra Skejby indgå i projektet.

Læs mere

FONDSDONATION PÅ 300.000 KR.

D. 18.12.2014

Rådgivningsgruppen for Færdigheds- og Simulationstræning i Videreuddannelsesregion Nord støtter projektet TeamOBS med 300.000 kr. Pengene er øremærket videoanalyse, og er et afgørende skridt for at øge udbyttet af vores videooptagelser. 

Læs mere

TV2 Sydjylland

D. 22.10.2014

Indslag om projektet fra nyhederne på TV2 Sydjylland. 

Se mere her 

Læs mere

TV2 Østjylland

D. 21.10.2014

Indslag om projektet fra nyhederne på TV2 Østjylland.

Se mere her

Læs mere

Web-baseret nyhedsmedier

D. 20.10.2014

Projektet TeamOBS bliver omtalt på følgende
webbaserede nyhedsmedier:
TV 2 Østjylland,
Bornholms Tidende, BT, Berlingske, Viborg Stifts
Folkeblad, Dagbladet Ringkøbing Skjern, Randers
Amtsavis, Folkebladet Lemvig, Jyske Vestkysten,
TV Syd, BNB, Newsbreak.dk, BT og TV Midt vest.

Læs mere

VI ER PARATE TIL AT FILME LIVE

D. 20.10.2014

De første videooptagelser af virkelige akutte hændelser under fødsel er optaget på Hospitalsenheden Horsens. Det skete på den første dag for projektet mandag d. 20.10.14.

Læs mere

VI ER PARATE TIL AT FILME LIVE

D. 02.10.2014

Som første sygehus er Horsens nu parat til at videooptage akutte hændelser live. Mandag d. 20. oktober starter vi med at inkluderer videooptagelser fra virkelige akutte situationer på fødegangen i Horsens. Filmen bliver optaget automatisk når lægen ankommer på fødestuen, men kan kun gemmes og indgå i projektet ved samtykke fra alle på filmen. Filmen bliver slettet efter analyse og kan ikke udleveres eller vises til andre.

Optagelse af virkelige akutte hændelser er en unik mulighed for at blive klog på, hvorfor vi er så dygtige, men også hvad vi kan blive bedre til.

Læs mere

In situ simulation Skejby

D. 11.09.2014

Teamtræningsinstruktørerne på Skejby afd. Y afholdt teamtræning over seks dage i august og september. Afdelingens læger, jordemødre og assistenter deltog i scenarierne postpartum blødning og skulderdystoci. Scenarierne blev efter samtykke optaget, og vi har nu inkluderet i alt 74 teams i studie 2.

Læs mere

NU UDDELES PATIENTINFORMATION

D. 01.09.2014

Nu begynder vi, at uddele pjecen de gravide der skal føde på Horsens og Skejby.

Alle gravide der skal føde på Horsens eller Skejby skal vide, at hvis en akut situation opstår under deres fødsel bliver den videooptaget. Projektet har til formål at gøre os endnu dygtigere til at håndterer akutte situationer under fødslen. I dag starter Horsens med at udleverer pjecen TeamOBS patientinformation ved ultralydsskanning i uge 19 skanning og i jordemoder konsultationen uge 35. Skejby begynder udlevering af pjecen til oktober. Ønsker du at se pjecen kan den findes her på hjemmesiden under punktet: Dokumenter og erklæringer.

Læs mere

In situ simulation Horsens

D. 25.06.2014

Teamtræningsgruppen på HEH afholdt teamtræning.

Læs mere herunder 

Den 27.05.14 og 04.06.14 deltog Jordemødre, obstetriske læger, anæstesilæger og anæstesisygeplejesker i simulationsscenarierne, perimortem sectio og skulderdystoci. Scenarierne blev efter samtykke fra deltagerne videooptaget og indgår i projektet.

Læs mere

P4

D. 25.06.2014

Projektet bliver omtalt på P4 i nyhedsoverblik

 

Læs mere

DR news

D. 04.06.2014

Artikel om projektet findes på DR Østjylland

Se artiklen her

Læs mere

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte

Lise Brogaard Roed Jensen

Projekt ansvarlig, Læge, ph.d-studerende 

Ønsker du at blive ringet op skriv det i en mail med dit telefonnummer.Økonomisk støtte

Projektet takker nedenstående afdelinger og fonde, der har støttet projektet økonomisk.

Der ansøges forsat om fonde til at støtte projektet økonomisk, og listen vil blive opdateret løbende.

De ansvarlige læger i projektet har ingen tilknytning til fondene.

 • Trygfonden
 • Rådgivningsgruppen for Færdigheds- og Simulationstræning i Videreuddannelsesregion Nord
 • Kvindeafdelingen, Hospitalsenheden Horsens 
 • Forskningsenheden, Hospitalsenheden Horsens
 • Klinisk Institut, Aarhus Universitets Hospital, Skejby
 • Region Midt, fondsmidler afsat til tværfaglig efteruddannelse

Projektgruppen

Lise Brogaard Roed Jensen

Projektansvarlig, ph.d studerende, læge
Århus Universitet 

Niels Uldbjerg

Projektets hovedvejleder, Professor i Obstetrik and Gynækologi, Aarhus Universitets Hospital, Skejby

Peter Musaeus

Projektvejleder, ph.d. Lektor Aarhus Universitet, Center for Medicinsk Uddannelse, INCUBA Science Park-Skejby

Lone Hvidman

Projekt vejleder, ph.d. Overlæge i Obstetrik og Gynækologi, Aarhus Universitets Hospital

Tanja Manser

Projekt vejleder, Professor PD Dr., Department of Psychology, Industrial Psychology and Human Factors Group, University of Fribourg, Switzerland

Neil N. Finer

M.D. Program Director, San Diego and Visiting Professor Aarhus University

Ole Kierkegaard

Projekt vejleder, Overlæge i Obstetrik og Gynækologi, Regionshospitalet Horsens